Kim jesteśmy

Jesteśmy grupą ludzi, dla których dobro innych, a w szczególności dzieci jest dla nas najważniejsze. Stworzyliśmy Fundację 100% z przekonaniem, że zmienimy, może nie cały świat, ale życie pojedynczych ludzi, którzy ze względu na sytuację rodzinną i środowiskową mają utrudniony start i szanse na rozwój w przyszłości. Wierzymy, że nasze zaangażowanie i poświęcenie uratuje nie jednego młodego człowieka, który bez pomocnej ręki mógłby się zagubić w dzisiejszym świecie.

100% Transparentności

Fundacja i jej członkowie nie zarabiają na działalności.

Cel działalości

Nasz cel oraz misja są jasne i przejrzyste – 100% środków jakie zgromadzimy, chcemy przekazywać na pomoc potrzebującym, przekaz datków jest udostępniany, a przepływ każdej złotówki kontrolowany. Fundator, jak i wolontariusze, nie pobierają żadnego honorarium. Wszelkie koszty operacyjne, jak i obsługa prawna, są pokrywane przez członków Fundacji.

Statut Fundacji

Nie prowadzimy działalności gospodarczej, gdyż jest to zabronione przez statut Fundacji. Nie pobieramy wynagrodzenia z tytułu pracy Fundacji.

Podaruj

POMAGAJ Z NAMI

Podaruj dowolną kwotę na rzecz Fundacji 100%

PODARUJ

Datki można też wpłacać na konto:

73 1090 2590 0000 0001 4028 2993

KRS: 0000744331

Pomoc doraźna

Nasza Fundacja często podejmuje spontaniczne akcje z własnych środków, skupiające się „tu i teraz” na konkretnych osobach i problemach. Do tej pory przeprowadziliśmy z sukcesem wiele takich działań, oto niektóre z nich, które obrazują ich różnorodność:

 • sfinansowanie kolonii i obozów wakacyjnych dla wychowanków Domów Dziecka
 • umożliwienie wychowankom Domów Dziecka wstępu do obiektów kultury takich jak muzea, kino, teatr, a przez co wspieranie ich rozwoju
 • zakup pralki potrzebującej rodzinie
 • sfinansowanie wychowankom Domów Dziecka licznych wycieczek o charakterze rozrywkowo-edukacyjnych
 • zakup przyborów szkolnych wychowankom Domów Dziecka
 • zakup komputerów dla domu dziecka
 • organizacja wizyty Mikołaja czy zakup prezentów pod choinką dla dzieci z domu dziecka oraz
 • doraźna pomoc finansowa potrzebującym rodzinom
 • zakup zapasów spożywczych dla ubogich rodzin

Działalność edukacyjna

Jako Fundacja chcemy propagować zdrowy styl życia, dlatego prowadzimy własną działalność edukacyjną, której celem jest poszerzenie świadomości i wiedzy na temat prawidłowego żywienia, poprzez rozdawanie ulotek i selektywne zbiórki słodyczy dla dzieci.

Wybrane akcje:

 • „Dzieci nie jedzą śmieci”
 • „Zdrowa pomoc”

„START dla Młodych”

Naszym głównym celem pracy jako Fundacji jest pomoc najmłodszym, dlatego też uruchomiliśmy specjalny program „START dla Młodych”, który ma za zadanie ułatwić znalezienie pracy i rozwój zawodowy wychowankom Domów Dziecka i nie tylko. Cały program jest realizowany w oparciu o całościowe podejście obejmujące okres od właściwego ukierunkowania edukacji dziecka, przez pomoc w dofinansowaniu i znalezieniu mieszkania w atrakcyjnym zawodowo regionie, do znalezienia pracy.

W programie zaangażowani są specjaliści, którzy czuwają nad prawidłowym rozwojem zawodowym dziecka; psychologowie dziecięcy w oparciu o analizę mocnych i słabych stron wskazują właściwą szkołę, doradcy zawodowi i doświadczeni rekruterzy ukierunkowują rozwój, a współpracująca z nami agencja pracy ułatwia znalezienie odpowiedniego stanowiska.

„Niewidzialna ręka”

Jest to nasz specjalny projekt, którego celem jest nie tylko pomoc najbardziej potrzebującym, ale również uwrażliwienie społeczeństwa na krzywdę innych. ”Niewidzialna Ręka” polega na emisji w mediach społecznościowych krótkometrażowych spotów i filmów, w których przedstawione są rzeczywiste i konkretne formy pomocy osobom potrzebującym. Uważamy, że jest to kreatywny sposób na umożliwienie pomocy innym osobom przy jednoczesnym wpływaniu na świadomość społeczeństwa dotyczącą potrzeb innych osób.

Wspierają nas